Selskapsformer

En av de første viktige beslutningene du må ta er å velge selskapsform. Det gjelder å tenke seg grundig om, for valget ditt vil få stor betydning for blant annet ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.  Synes du det er vanskelig å vite hvilken selskapsform du skal velge? Kontakt oss, vi hjelper deg.

Aksjeselskap
 • Aksjonæren(e) i et aksjeselskap må ha aksjekapital på minimum kr 30 000,- for å stifte selskapet.
 • Aksjonæren(e) i et aksjeselskap har et begrenset ansvar og kan i utgangspunktet bare tape aksjekapitalen, men ofte vil det være behov for mer kapital oppstartsfasen enn minstekravet.
 • I et AS er det krav om et styre med minst ett medlem. Det er også noe strengere krav til regnskap enn for eksempel et enkeltpersonsforetak.
  Les mer om krav til regnskap her.
 • En av fordelene med AS er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Da har du like rettigheter som andre arbeidstakere. Les mer her
 • Mer informasjon om aksjeselskap finner du her.


Enkeltpersonsforetak
 • Én person står ansvarlig (eier) for virksomheten. Eier er personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld, også med sin private formue. Dette gir stor økonomisk frihet, men også et stort økonomisk ansvar
 • Fordi eier er personlig ansvarlig for virksomheten, krever ikke denne organisasjonsformen at du setter inn penger på konto ved oppstart
 • Driver du enkeltpersonsforetak ved siden av å ha lønnet arbeid er det viktig å melde inn til Skatteetaten at du har både lønnsinntekt og næringsinntekt. Her finner du mer informasjon om enkeltpersonsforetak og skatt 
 • Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetak har ikke samme rettigheter som en vanlig lønnsmottaker har. Dette gjelder for eksempel sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet og yrkesskadeforsikring. Les mer her