Starte AS - steg for steg

Første steg er å lage et stiftelsesdokument med vedtekter. Stiftelsesdokumentene forteller hvem stifterne av selskapet er, hvor mye aksjene er verdt og hvordan aksjene er fordelt. Vedtektene til et AS sier noe om selskapets formål og interne «spilleregler».

Altinn har maler for opprettelse av stiftelsesdokumenter som dekker de lovpålagte kravene. Vi anbefaler at disse brukes for å sikre at dokumentene godkjennes. Opprett stiftelsesdokument og vedtekter her.

For å fullføre registreringen av et AS, stilles det krav til konto med innbetalt aksjekapital og bekreftelse på dette. Dette hjelper vi deg med. 

Når stiftelsesdokument og vedtekter er opprettet og signert, har du det du trenger for å bli kunde hos oss. Her finner du skjema for å registrere selskapet som kunde hos oss, husk at stiftelsesdokument og vedtekter må legges ved.

Vi oppretter konto og hjelper deg med bekreftelse på innbetalt aksjekapital. Frem til du har fått organisasjonsnummer, vil konto for aksjekapital være sperret for uttak. 

Når du har fått bekreftelse på innbetalt aksjekapital, er du klar for å registrere selskapet hos Altinn. Registreringen starter du her.

Du vil bli bedt om å legge inn bankens organisasjonsnummer som er 937 899 319. 

Når registrering av AS i Altinn er fullført, får du en firmaattest. Denne må sendes til oss så snart den foreligger. 

Når selskapet er registrert og firmaattest er sendt til oss, hjelper vi deg med å opprette det du trenger av produkter. Om det er skattetrekkskonto, betalingstjenester, forsikring eller finansiering, vi hjelper deg!

Starte enkeltpersonsforetak - steg for steg

Før du setter i gang med å registrere enkeltpersonforetaket, må du bestemme hva det skal hete. For enkeltpersonsforetak er det et krav at navnet skal inneholde etternavn på innehaver/eier. Du må bruke etternavn som er registrert i Folkeregisteret. 

Enkeltpersonsforetaket registreres gjennom Samordnet registermelding.  Når du skal registrere bedriften, blir du bedt om å gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av aktiviteten foretaket skal drive med. Her kan du lese mer om krav til aktivitetsbeskrivelse og registrering.  

Du får beskjed fra Altinn når foretaket er registrert. 

Når enkeltpersonsforetaket er registrert, kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med de produkter og tjenester du har bruk for.