Klage

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra våre kunder, og vil gjøre vårt ytterste for å løse din sak. Klagen vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen 4 uker.

For å få en effektiv behandling av din henvendelse er det viktig at du beskriver problemet så utfyllende som mulig i klageskjemaet.

  • Når klageskjemaet er innsendt vil du motta informasjon om at klagen er mottatt, samt beregnet saksbehandlingstid til e-postadressen som ble oppgitt i klagen.
  • Dersom vi har behov for utfyllende dokumentasjon vil vi ta kontakt.
  • Vi gjør oppmerksom på at dette er en intern klageordning mellom Sparebanken Møre og deg som kunde. Dersom klagen gjelder produkter som banken har formidlet på vegne av andre selskap, skal klagen rettes direkte til selskapet.
  • Ønsker du å klage til en nøytral klageinstans ber vi deg ta kontakt med Finansklagenemnda. Før klage sendes til Finansklagenemnda, må du rette en klage til banken. Finansklagenemndas behandling forutsetter at banken har fått anledning til å ta stilling til kravet. Dersom saken ikke løser seg ved direkte henvendelse til banken, kan du klage til Finansklagenemnda.

Vi hjelper deg gjerne!

Hovedkontor Sparebanken Møre Kipervikgata 6, 6003 Ålesund Postboks 121, 6001 Ålesund Organisasjonsnummer: 937 899 319