Dokumentinkasso

Tjenester Pris
Akseptprovisjon. For innhenting av aksept på veksel 0,1 % min. 150,00 - max 1.500,00
Dokumentprovisjon beregnes enten dokumentene blir betalt, utlevert mot aksept, uten betaling, eller returnert. Dokumentprovisjon beregnes av fakturabeløpet. 0,1 % min. 150,00 - max 1.500,00
Endringsgebyr 150,00
Inkassoprovisjon - for inkasso av veksler, anvisninger, dokumenter o.l. 0,3 % min. 350,00 - max 1.750,00
Returprovisjon. For oppdrag som tilbakekalles eller returneres uordnet 200,00
Utlevering av varer tilknyttet dokumentinkasso 300,00
Eksportremburser
Tjenester Pris
Advisprovisjon 700,00
Akseptprovisjon. Beregnes i tillegg til dokumentprovisjon, når oppgjør ikke skal skje kontant, men vi forplikter oss til å betale ved forfall. 2 % p.a. min 600,00
Bekreftelsesprovisjon. Beregnes etter prosentsats p.a. avhengig land/bank. min. 600,00
Betalingsprovisjon. Beregnes i stedet for dokumentprovisjon når rembursen er ubekreftet, men gyldig for betaling hos oss. 0,325 % min. 700,00
Dokumentprovisjon. Per Dokumentpresentasjon. Beregnes av fakturabeløpet 0,275 % min. 700,00
Endringsgebyr. Beregnes når rembursen endres 500,00
Importremburser
Tjenester Pris
Akseptprovisjon - for aksept over 90 dager t.o.m. 180 dager 3 % p.a. min. 600,00
Akseptprovisjon - for aksept t.o.m. 90 dager 2 % p.a. min. 600,00
Dokumentprovisjon. Per dokumentpresentasjon av fakturabeløpet 0,25 % min. 700,00
Endringsprovisjon 500,00
Forhåndsadviseringsprovisjon 300,00
Telegrafisk åpning av remburs 300,00
Utlevering av varer tilknyttet importremburs 300,00
Åpningsprovisjon - for 3 mnd. periode eller del derav 0,5 % min. 500,00
Åpningsprovisjon - ved kontant innbetaling 0,25 % min. 500,00

Akseptprovisjon beregnes i tillegg til dokumentprovisjon, når vi påtar oss akseptansvar.

Diverse utgifter:
I tillegg kommer alle utgifter banken har i anledning av rembursen, som for eksempel porto, teleutgifter etc, samt provisjoner og omkostninger som banken belastes av den utenlandske bank.