Investering i fond er ofte mer lønnsomt dersom dere plasserer langsiktig - da utjevnes ofte svingningene i markedet.  Hva som er beste fond din bedrift, avhenger blant annet av hvor lenge dere ønsker å plassere midlene og hvilken risiko dere er villige til å ta. 

Hvor lang tidshorisont har dere på plasseringen i fond?

Tenk gjennom hvilken plan dere har for pengene. Når dere vet hvorfor dere investerer, så vet dere kanskje også sånn cirka hvor lenge det er før dere ønsker å ta ut igjen pengene fra fond.

Hvilke svingninger i markedet kan dere akseptere?

Verdien av et fond blir påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Det betyr at når markedet går dårlig, så kan et fond synke i verdi, mens når det går bra kan verdien øke. Illustrasjonen under viser historiske svingninger i markedet.

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at dere tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) dere kan akseptere. Vi har delt inn risiko i tre alternativer:

SBM Lav bedrift

Ved valg av fond eller fondspakker med lav risiko forventes: 

 • Små svingninger
 • Lav risiko for tap
 • Stødig og langsom utvikling.

Dere kan velge pakker eller fond med lav risiko dersom

 • Dere godtar kun små svingninger i verdien på porteføljen, og velger helst produkter som gir lav risiko for tap. Dette betyr at dere aksepterer lav avkastning.
 • Dere legger vekt på at investeringen, på lang sikt, utvikler seg stødig og i tråd med deres forventninger. Samtidig godtar dere at investeringen vokser langsomt.
SBM Middels bedrift

Ved valg av fond eller fondspakker med middels risiko forventes: 

 • Bedre avkastning enn ved valg av lav risiko.
 • Moderat vekst i plasseringene.

Dere kan velge pakker eller fond med middels risiko dersom 

 • Dere godtar noe svingninger i verdien på porteføljen. Dette betyr at dere aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å oppnå høyere avkastning på lang sikt. 
 • Dere legger vekt på at investeringen på lang sikt får en moderat vekst. Samtidig ønsker dere å unngå store fall i verdien på investeringen.
SBM Høy bedrift

Ved valg av fond eller fondspakker med høy risiko forventes: 

 • Perioder med store svingninger i verdien på fondene.
 • Høyere risiko for tap.
 • Forventet større avkastning på lang sikt enn pakkene med lav og middels risiko.

Dere kan velge pakker eller fond med høy risiko dersom

 • Dere godtar store svingninger i verdien på porteføljen. Dette betyr at dere aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
 • Dere på lang sikt legger vekt på å oppnå høy vekst i verdien på investeringen. Samtidig godtar dere at utviklingen i investeringen kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Hvis dere oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker dere personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Alle våre fond

For dere som vet hva dere er på jakt etter og vil velge blant hele vårt fondsutvalg.  I VPS-investortjeneste finner dere oversikt over alle fondene Sparebanken Møre formidler. Vi tilbyr fond fra følgende leverandører:

 • Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • DNB Asset Management
 • Holberg
 • Storebrand Asset Management inkl.
  • Delphifondene
  • Skagenfondene

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.